Bán xe ben Hyundai 6 tấn HD99 thùng liền bửng 4.94 m3 giấy tờ đầy đủ hợp lệ

Bán xe ben Hyundai 6 tấn HD99 thùng liền bửng 4.94 m3 giấy tờ đầy đủ hợp lệ

Bán xe ben Hyundai 6 tấn HD99 thùng liền bửng 4.94 m3 giấy tờ đầy đủ hợp lệ